site

Modele doświadczalne zaburzeń pamięci

Ponieważ leki prokognitywne mają mieć zastosowanie szczególnie w przypadkach naturalnych i patologicznych ubytków pamięci, intensywnie poszukuje się zwierzęcych modeli deficytu kognitywnego. Jednym z najprostszych takich modeli są zwierzęta stare. Stary szczur może być dobrym modelem do badania leków przeciwdziałających upośledzeniu pamięci w późnym wieku. Model ten dobrze odpowiada deficytom intelektualnym występującym przy normalnym, nie patologicznym procesie starzenia. Niestety, nie znaleziono dotychczas naturalnego modelu otępienia starczego podobnego do choroby Alzheimera. Warto przy tym dodać, że zwierzęta stare są bardzo kosztowne. Jeden stary, dwuletni szczur laboratoryjny, kosztuje więcej niż sto szczurów młodych, zwłaszcza jeżeli chce się badać stare samce (łatwiej uzyskać stare samice, które młodość „odsłużyły” jako samice zarodowe na fermach szczurzych).

Witam, mam na imię Wiesława i zajmuję się edukowaniem osób zainteresowanych o tym, jak wspinać się po szczeblach kariery. Jeśli też jesteś zainteresowany tym tematem, zapraszam Cię do lektury!
error: Content is protected !!