Peptydy opioidowe

Ani peptydy opioidowe, ani morfina i jej pochodne nie wykazują pozytywnych efektów na pamięć, a wręcz przeciwnie, mogą mieć działanie upośledzające. Jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę, że opioidy (morfina, heroina) należą do najniebezpieczniejszych substancji uzależniających, należy się ich stanowczo wystrzegać. Nie należy jednak rezygnować z omawianych wcześniej efektów poprawiających pamięć powodowanych prawdopodobnie przez uwalniane w mózgu pendorfiny: regularne zmiany miejsc w których uczymy się mogą podnieść poziom czuwania i ułatwić przyswajanie materiału.

Leki wspomagające krążenie mózgowe

Mówiliśmy już, że mózg ludzki pracuje blisko granicy deficytu tlenowego, a stąd wszelkie ograniczenia przepływu krwi mogą odbić się bardzo niekorzystnie na jego działaniu. Dotyczy to zwłaszcza osób w późniejszym wieku, kiedy w wyniku procesu mażdżycowego zaczyna zmniejszać się światło naczyń krwionośnych. Skleroza naczyń mózgowych może być i często jest przyczyną demencji, chociaż dawniej wiele przypadków demencji na innym tle, np chorobę Alzheimera, błędnie rozpoznawano jako miażdżycę. Niektóre z omówionych już leków wspomagających pamięć, zwłaszcza alkaloidy barwinka i sporyszu, rozszerzają naczynia krwionośne. Niezależnie od nich wprowadza się jako leki wspomagające pamięć związki ułatwiające krążenie krwi i poprawiające ukrwienie mózgu wskutek tego, że rozszerzają naczynia a także zmniejszają lepkość krwi. Leki ułatwiające krążenie mogą mieć wielkie znaczenie przy zwalczaniu zaburzeń pamięci i myślenia, zwłaszcza u osób starszych, u których osłabienie pamięci jest związane właśnie z chronicznym niedokrwieniem mózgu. Przypadki tzw. „demencji naczyniowej”, które potencjalnie są odwracalne, stanowią, według różnych szacunków, 1040% wszystkich przypadków otępień starczych. Jednakże leki rozkurczające wszystkie naczynia w ustroju równomiernie nie będą bardzo skuteczne, gdyż spowodują tak wielkie obniżenie ciśnienia krwi, że w końcu mogą nawet zmniejszyć, a nie zwiększyć podaż krwi do tkanki mózgowej. Stąd poszukiwania leków wybiórczo działających na krążenie mózgowe. Warto wśród nich zwrócić uwagę na dwie wielkie grupy, antagonistów kanałów wapniowych oraz pochodne teofiliny.

Witam, mam na imię Wiesława i zajmuję się edukowaniem osób zainteresowanych o tym, jak wspinać się po szczeblach kariery. Jeśli też jesteś zainteresowany tym tematem, zapraszam Cię do lektury!
error: Content is protected !!