site

CHOROBY CYWILIZACJI

Wszystkie” dotychczasowe usiłowania ochrony sfery psychicznej człowieka przed negatywnymi efektami cywilizacji nie wydają się najskuteczniejsze. A może obok alertu dla biosfery należałoby ogłosić alert dla człowieka, aby chronić go przed skutkami niszczenia przyrody, zanieczyszczania środowiska, inwazją hała­su, a także brakiem kultury w stosunkach między­ludzkich?Już dziś różne badania lekarskie i psychologiczne wskazują na zagrożenie współczesnego człowieka o- biektywnym i subiektywnym stressem i licznymi schorzeniami. Nasz wybitny uczony Julian Aleksan- <jrmvjr7^pd lat uparcie alarmuje, określając sytuację zdrowotną dzisiejszego świata jako stale pogarszającą się, mimo dużego postępu medycyny w ostatnich dzie­sięcioleciach.

Witam, mam na imię Wiesława i zajmuję się edukowaniem osób zainteresowanych o tym, jak wspinać się po szczeblach kariery. Jeśli też jesteś zainteresowany tym tematem, zapraszam Cię do lektury!
error: Content is protected !!