KONCEPCJA STRESU

Koncepcja stressu psychologicznego różni się od koncepcji stressu biologicznego. Mimo wzrasta­jącej popularności problematyki stressu w psychologii, nie istnieje jeszcze jakaś jednolita jego koncepcja. Przyczynia się to do różnic w definicjach stressu.Według różnych koncepcji tremin „stress psycholo­giczny” odnosi się do:   reakcji organizmu na zewnętrzne i wewnętrzne procesy,   stanu wewnętrznego, który zmienia się pod wpływem określonego bodźca lub sytuacji, a poja­wia się wtedy, gdy one zakłócają, zagrażają lub udaremniają jakąś potrzebę lub czynność,     sytuacji, na którą składają się bodźce zewnętrz­ne i zmiany w otoczeniu.

Witam, mam na imię Wiesława i zajmuję się edukowaniem osób zainteresowanych o tym, jak wspinać się po szczeblach kariery. Jeśli też jesteś zainteresowany tym tematem, zapraszam Cię do lektury!
error: Content is protected !!