site

UŁATWIENIE ŻYCIA

Ułatwienie życia zrodziło inne wyższe potrzeby. Jedna z psychologicznych teorii potrzeb stwierdza, że wtedy gdy głód jest zaspokojony, nad organizmem za­czynają dominować inne niezaspokojone potrzeby i one organizują zachowanie się człowieka, a kiedy i one zo­staną zaspokojone, pojawiają się nowe. Właśnie ta hie­rarchia potrzeb powoduje, że po zaspokojeniu potrzeb materialnych rodzi się potrzeba kultury, przeżyć, do­znań artystycznych, bezpośredniego kontaktu z naturą i z pięknem. Dziś człowiek po uzyskaniu względnego dobrobytu chętnie zwraca się do innych sfer życia i uświadamia sobie, że właśnie kontakty z naturą, kulturą i sztuką mogą być źródłem zadowolenia, spokoju, one bowiem czynią życie bogatszym i piękniejszym, stanowią przeciwwagę dla dolegliwości związanych z tempem współczesnego życia, z jego uciążliwościami.

Witam, mam na imię Wiesława i zajmuję się edukowaniem osób zainteresowanych o tym, jak wspinać się po szczeblach kariery. Jeśli też jesteś zainteresowany tym tematem, zapraszam Cię do lektury!
error: Content is protected !!